Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Cine a omorât-o pe Szomna Grancsa?

Cine a omorât-o pe Szomna Grancsa?

Cu: Liana Ceterchi, Mihaela Drăgan, Zita Moldovan 

Muzica live: Elena Albu 

Scenografia: Elena Dobîndă 

Afiş: Alexandra Horghidan 

Regia: Mihai Lukacs

O fată romă de 17 ani din Harghita este găsită spânzurată în şura familiei. Povestea Szomnei nu poate fi descifrată nici de către cei din comunitate, nici de oamenii legii, deşi fiecare are o explicaţie despre moartea fetei. Declaraţiile celor care au cunoscut-o par toate adevărate dar se contrazic între ele. Toată lumea pledează „nevinovat", deşi toţi trăiesc cu sentimentul vinovăţiei. Cine a omorât-o pe Szomna Grancsa? 

*Acest spectacol este o producţie a companiei de teatru Giuvlipen.