Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Domiciliu Instabil

Domiciliu instabil

Colectiv: Iudith Ardeleanu, Marius Armașu, Mihaela Bîrlegi, Ioseph Cotnăreanu, Mișa Dumitriu, Paul Dunca, Margareta Eschenazy, Alice Monica Marinescu, Mihaela Michailov, Jak Neumann, Katia Pascariu, Marius Rădulescu, David Schwartz, Lippa Segall, Pompiliu Sterian, Dorotea Weissbuch

Spectacolul Domiciliu instabil investighează, din perspectiva subiectivă a rezidentelor și rezidenților căminului „Amalia și șef rabin dr. Moses Rosen”, a felului în care s-au transformat și au evoluat procesele de locuire urbană în context local: de la reflectarea clivajului între clasele sociale în diferențele între locuințe, trecând prin românizarea și evacuările în timpul războiului, până la locuirea precară în perioada socialistă târzie și experiențele traumatice ale evacuărilor de după 1989. Spectacolul, în care performează nouă rezidenți din cămin, își propune o recuperare activ-afectivă și critic-politică a istoriei sociale a locuințelor, precum și o reflecție asupra limitelor, proximităților și posibilităților pe care le instituie diverse forme de locuință. Mai departe, spectacolul se constituie într-o reflecție asupra proceselor de modernizare și de instituire a diverselor forme de proprietate în context românesc, și a felului în care viața de zi cu zi a fost și este afectată de aceste procese.

*Domiciliu Instabil este o co-producție Colectivul Vârsta4 în parteneriat cu Asociația ADO.