Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Szomna (1).jpg

Despre noi

 
MACAZ_Logo Principal_CMYK.png

Macaz

Deschis în primăvara anului 2016, într-un fost spațiu de depozit din Calea Moșilor nr. 106, spațiul MACAZ – TEATRU BAR COOP. a apărut la inițiativa unui colectiv de artiste/ști și activiste/ști care au colaborat în proiecte precedente precum Platforma de Teatru PoliticCLACA și Gazeta de Artă Politică. Spațiul își propune dezvoltarea și promovarea unor proiecte și acțiuni artistice și politice – spectacole de teatru, ateliere, dezbateri și prezentări publice, proiecții de film, lansări de carte și revistă. Spațiul funcționează autonom și orizontal, prin participare comună la organizare și luarea deciziilor a tuturor asociaților. Activitatea comercială (bar) este destinată susținerii activităților culturale și sociale ale grupului.

Teatrul MACAZ își propune dezvoltarea și promovarea unui repertoriu de teatru politic angajat - oferirea unui cadru de desfășurare pentru demersuri care analizează critic dinamicile socio-politice contemporane și re-povestesc din perspective liberatoare istoria locală. MACAZ propune un model de organizare non-ierarhică a echipelor artistice și tehnice, bazat pe solidaritate și sprijin. 

MACAZ susține coagularea și dezvoltarea unei rețele de teatru politic est-european. 

De la deschidere, MACAZ a găzduit peste 150 de reprezentații de spectacol, a co-produs și/sau găzduit șapte premiere (Între Granițe, Domiciliu Instabil, Cine a omorât-o pe Szomna Grancsa?, ’90, Muzeul locuirii, 112, Țuhaus, Inegal*) și a colaborat cu colective precum VÂRSTA4, LaBomba Studios Rahova-Uranus, Giuvlipen, BEZNĂ Theatre (Londra/București), Teatru-Spălătorie (Chișinău), Reactor de Creație și Experiment (Cluj), BLINK Theatre (Londra)* și cu artiste/ști precum Robert Bălan, Raul Coldea și Petro Ionescu, Bogdan Georgescu, Rickerby Hinds, Claudiu Lorand Maxim.


Echipă

Jo Brăilescu

Jo Brăilescu

Alice Monica Marinescu

Alice Monica Marinescu

Katia Pascariu

Katia Pascariu

Alexandru Potocean

Alexandru Potocean

David Schwartz

David Schwartz

Andreea Andrei

Andreea Andrei