Contact Us

Use the form on the right to contact us.

You can edit the text in this area, and change where the contact form on the right submits to, by entering edit mode using the modes on the bottom right. 

         

123 Street Avenue, City Town, 99999

(123) 555-6789

email@address.com

 

You can set your address, phone number, email and site description in the settings tab.
Link to read me page with more information.

Abuz

#Abuz - mâine plec acasă

Cu: Ioana Chițu, Alexandru Chindriș, Lucian Rus

Regia: Adina Lazăr

Dramaturg: Adriana Creangă

Scenografia: Clara Manea 

Producția: REACTOR de Creație și Experiment Cluj

Spectacolul #Abuz - mâine plec acasă urmărește erorile din sistemul judiciar pornind de la cazul Danielei Tarău, arestatăpe nedrept în perioada 2001-2002. De aici se ajunge la modul în care decurg arestările în prezent și la cum este perceput sistemul de cei ce dețin controlul și care ar trebui să rezolve problemele.

*Spectacolul a fost realizat în cadrul rezidenței de creație FRESH START 2017 (avându-l ca mentor pe David Schwartz).